Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 1.    Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klienta zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej rozporządzeniem RODO.


2.    Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.


3.    Administratorem danych osobowych jest Ambit Sp. Jawna L.Wysocka Wrocław, ul. Litewska 10/73 , NIP: 8981978725, tel. +48.605616528. mail: sklep@sklep-colway.pl


4.    Dane naszych Klientów są przetwarzane w celu:
a.    wykonania umowy, realizacji i obsługi zamówienia oraz dokonania rozliczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO ;
b.    udzielenia - zgodnie z polityką rabatową - rabatu i wysyłania drogą elektroniczną informacji z tym związanych w zakresie udzielonej zgody przez Klienta – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f  i lit. a rozporządzenia RODO;
c.    marketingowych tj. przesyłania materiałów reklamowych w szczególności newslettera w naszym Sklepie  – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO;
d.    prowadzenia ksiąg podatkowych i rozliczania należności publicznoskarbowych - – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO;


5.    Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4 lit. a i pkt 4 li. d Polityki prywatności i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie  jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.


6.    Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4 lit..b Polityki prywatności i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie  jest niezbędnym warunkiem udzielenia rabatów zgodnie z Polityką rabatowa. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z rabatów na zasadach określonych w Polityce rabatowej.


7.    Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4 lit..c Polityki prywatności i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest niezbędnym warunkiem otrzymywania  materiałów reklamowo w szczególności newslettera. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania dokumentów i informacji marketingowych.


8.    Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Niezbędne dane osobowe mogą być przekazywane firmą kurierskim (przewoźnicy) celem realizacji zamówienia, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, firmą obsługującym systemy poczty elektronicznej dla obsługi wysyłanych i otrzymywanych wiadomości email, firmie prowadzącej księgowość w zakresie wystawionych faktur oraz  wykonywania obowiązków podatkowych i związanego z tym rozliczeń.


9.    Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
a.    w zakresie pkt 4 lit a Polityki Prywatności dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
b.    w zakresie pkt 4 lit. b Polityki Prywatności dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy zgodnie z polityką rabatowa lub cofnięcia zgody Klienta na przetwarzanie danych w tym zakresie;
c.    w zakresie pkt 4 lit. c Polityki Prywatności dane są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;
d.    w zakresie pkt 4 lit. d Polityki Prywatności dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).


10.    Każdy Klient kontaktując się z Administratorem ma prawo:
a.    prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
b.    prawo żądania sprostowania danych
c.    prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
e.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
f.    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
g.    Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.    Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
•    sesji Użytkownika,
•    ostatnio oglądanych produktów,
•    oddania głosu w ankiecie.


12.    Materiały reklamowe w formie  newslettera wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.


13.    Materiały informacyjne związane z obsługą konta i planu rabatowego wysyłamy tylko Klientom, którzy posiadają takie konto w naszym Sklepie. Zakres informacyjny to: przypominanie o posiadanym programie rabatowym, informowanie o zmianach w programie rabatowym, informowanie o akcjach promocyjnych dla klientów posiadających konto rabatowe, informowanie o dodatkowych bonusach dla klientów konta rabatowego, informowanie o specjalnie wyróżnionych produktach.

 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem +48.605616528 .