Kolagen Naturalny to idealny produkt do dystrybucji w sieci MLM,

sprzedaje się najlepiej wówczas, gdy konsument po pierwsze: zetknie się osobiście i namacalnie z produktem, mając możliwość choć jednorazowego użycia go, po drugie gdy zostanie zapoznany z jego genezą i biochemicznymi uwarunkowaniami działania.
Kolagen Naturalny jest produktem idealnie wprost przystającym do dystrybucji w sieci konsumenckiej marketingu bezpośredniego. Sieć nasza, bez tytułomanii, przewiduje zaledwie dwa szczeble kariery: Dystrybutora i Menedżera, z tym że na osobę zdobywającą Nominację Menedżerską czekają naprawdę godne pieniądze.

Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej zapewnia na stałe:
1 - prawo do nabycia kompletu materiałów niezbędnych do podęcia dystrybucji produktu i budowy sieci, w cenie kosztów ich wytworzenia.
2 -  prawo nabycia Kolagenu Naturalnego w dowolnej ilości w dowolnym, dostępnym aktualnie u Menadżera asortymencie, już z rabatem 30%.
3 -  prawo do tworzenia grupy konsumenckiej; 

Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej nie obliguje Dystrybutora do nabycia produktów, ani do rejestrowania działalności gospodarczej.
Dystrybutorowi przysługują następujące rabaty od cennika COLWAY, obowiązującego w sprzedaży detalicznej Kolagenu Naturalnego:

0       - 2600zł     30%
2601 – 5200zł     34%
5201 – 7800zł     38%
7801 – 10400zł   42%

 


42% Jest to już poziom menadżerski. Po osiągnięciu poziomu zakupów 12 000,00 zł liczonego w cenach detalicznych, faktyczny Menadżer otrzymuje nominację, uprawniającą go do czerpania profitów z obrotu zbudowanej przez siebie w międzyczasie struktury.  

Co odróżnia System marketingowy COLWAY od innych marketingów sieciowych:

 - System wpisany jest w umowy cywilno-prawne, Dystrybucyjna i Menedżerska podpisywane przez zarząd spółki jawnej i uczestnika, co jest pierwszym takim casusem w światowym marketingu sieciowym. Gwarantuje to bezpieczeństwo prawne dla uczestników i zasadę niezmienialności reguł, tak powszechnie łamaną w wielu marketingach sieciowych:

 - Jest dostępny tak samo placówkom handlowym, jak i sprzedawcom bezpośrednim, wysyłkowym, internetowym - można sponsorować hurtownie i nawet wielka hurtownia nie ma szans obejścia swojego maleńkiego dostawcy
 - Od nikogo nie żąda się wyłącznej lojalności
 - Wszelkie dochody gwarantuje umową
 - Zapewnia prawnie niezmienialność reguł gry
 - Twórcy biznesu odpowiadają własnym majątkiem za realizację umów o współpracy
 - Ceny produktów są dostosowane do polskich kieszeni
 - Rabaty zakupowe sięgają 42%, a prowizje oprócz nich - 28% cen detalicznych
 - Osiąganie tych poziomów jest realniejsze niż gdziekolwiek dotąd
 - Nie nakłada żadnych przymusów zakupowych
 - Nie wymaga dokonania obrotu w żadnym, konkretnym czasie
 - Nie ma "starterów", ani opłat za uczestnictwo
 - Materiały reklamowe i informacyjne nabywa się bez marży, w kosztach ich wytworzenia
 - Zapewnia menedżerom możliwość odbioru prowizji za każdą złotówkę obrotu ich struktury, poprzez prawo rozdysponowania tego obrotu
 - Nie wymaga praktycznie od nikogo dokonywania sprzedaży detalicznej
 - Nie ma żadnych "punktów", tytułomanii, cech sekty, ani piramidy
 - Zasady są proste i interpretowane na korzyść uczestników sieci
 - Wszystko, cokolwiek wymyślali uczestnicy innych networków, aby wyciągnąć pieniądze z systemu, jest tu dozwolone, a nawet zalecane
 - Początek nie wymaga inwestycji
 - Dla ambitnych istnieją drogi do kariery na skróty
 - Jest to sieć już eksplodująca, a jeszcze nowa, co zapewnia zapoczątkowującym rozwój struktur-bajeczne zyski
 - Nigdy nie będziemy "poprawiać" systemu-bo nie ma już nic do poprawienia, tak korzystnego dla uczestników networku, nie wdrożono dotąd nigdzie na świecie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

INTERESUJE CIĘ DYSTRYBUCJA? MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?

 

Zapraszamy do kontaktu!

sklep@sklep-colway.pl

+48 605 616 528